La guia definitiva per a una gestió eficient d’inventaris

Introducció

La gestió eficaç d’inventaris és un dels factors clau que poden fer o trencar un negoci. A mesura que la vostra empresa creix i comença a oferir més productes, la gestió de l’estoc es torna més complexa i tediosa.
Tanmateix, tenir nivells d’estoc optimitzats pot millorar considerablement les vostres vendes, flux de caixa i satisfacció del client.
Per això, és crucial que totes les empreses, grans o petites, tinguin un sistema de gestió d’inventaris sòlid.
En aquesta publicació, parlarem dels avantatges d’un programari eficaç de gestió d’inventaris, tècniques per racionalitzar les operacions d’inventari i com simplificar la gestió d’inventaris.
També examinarem els diferents aspectes de la gestió d’inventaris per a empreses productores i una gestió eficient de l’inventari minorista.
Finalment, parlarem dels inconvenients de l’ús de fulls de càlcul per a la gestió d’inventari.

 

Avantatges d’un programari eficaç de gestió d’inventaris

Un dels avantatges més significatius del programari de gestió d’inventaris és el seguiment en temps real. Us permet controlar els nivells d’inventari amb precisió, comprovar les comandes i rebre alertes quan els nivells d’estoc són baixos.
També podeu fer un seguiment del moviment del producte i prendre decisions informades sobre què reposar, què aturar i què interrompre del tot.
Un altre benefici és la previsió de la demanda. Mitjançant l’ús de dades històriques de vendes, podeu predir i anticipar la demanda. Això us ajuda a optimitzar els nivells d’estoc i evitar existències o estocs morts.
Amb una millor previsió de la demanda, podeu prendre decisions informades sobre la vostra estratègia de vendes. La integració amb els sistemes minoristes també és una característica valuosa.
El programari de gestió d’inventaris es pot sincronitzar amb les vostres plataformes de TPV, comptabilitat i comerç electrònic, cosa que permet que el vostre negoci funcioni de manera més eficient.
En compartir dades sense problemes entre diferents sistemes, podeu minimitzar els errors, reduir la mà d’obra manual i eliminar l’entrada de dades duplicades.

Tècniques de racionalització de les operacions d’inventari

La previsió de posada a punt és una tècnica que pot racionalitzar significativament les operacions d’inventari. En tornar a avaluar el vostre historial de vendes, podeu detectar patrons i fer suposicions informades sobre la demanda futura.
També podeu ajustar els vostres processos de previsió en funció de l’estacionalitat de les vendes i de factors externs com ara vacances o desastres naturals.
L’enfocament FIFO (first-in, first-out) és un mètode senzill però eficaç per a la gestió d’inventaris. Assegura que els articles més antics en estoc es venen primer, reduint les possibilitats de deteriorament o obsolescència.
FIFO també evita pèrdues per deteriorament de la qualitat o dates de caducitat. Les auditories periòdiques us permeten obtenir una visió del vostre inventari a vista d’ocell.
En inspeccionar els nivells d’estoc i fer-los coincidir amb els registres de vendes, podeu identificar discrepàncies i fer els ajustos necessaris.
Les auditories també asseguren que els nivells d’estoc siguin precisos, evitant estocs i excedents d’estoc.

 

Simplificació de la gestió d’inventaris

Les pujades massives us permeten actualitzar els nivells d’estoc de diversos productes alhora. Aquesta funció és especialment útil per a empreses amb un gran nombre de productes o canvis d’inventari freqüents. En lloc d’actualitzar manualment pàgines de producte concretes, podeu penjar dades massivament als fulls de càlcul, estalviant-vos temps i reduint els errors.
La categorització ABC és una manera senzilla de classificar els productes en funció del seu valor i demanda. En agrupar els articles en categories A, B i C, podeu prioritzar els nivells d’estoc i prendre decisions informades sobre la reposició.
Això també us pot ajudar a identificar quins productes són rendibles i quins no.

Drop shipping és un mètode on els productes s’envien directament del proveïdor al client. Aquest mètode elimina la necessitat de mantenir els articles en estoc, cosa que us pot estalviar diners en costos d’inventari i reduir el risc d’existències mortes. Drop shipping és especialment útil per a empreses en línia amb espai d’emmagatzematge o capital limitat.

 

Gestió d’inventaris per a empreses productores

Les empreses productores requereixen un enfocament diferent de la gestió d’inventaris que les empreses minoristes o de comerç electrònic. Per a la gestió de les matèries primeres, és essencial fer un seguiment precís dels nivells d’estoc i de les dates de lliurament. Les peces en progrés també s’han de controlar de prop per evitar colls d’ampolla i retards. Els productes acabats han de ser inventariats i rastrejats per les dades de vendes per garantir una comptabilitat i previsió precises.

 

Gestió eficient de l’inventari minorista

Una gestió eficient de l’inventari al detall us pot estalviar diners i evitar la insatisfacció dels clients. En evitar l’excés d’estoc, podeu evitar que els costos d’inventari es mengin els vostres beneficis. Prevenir situacions de desestoc també és crucial per mantenir la fidelitat i la confiança dels clients. Finalment, gestionar la contracció per pèrdua i robatori us pot estalviar diners i evitar discrepàncies d’inventari.

 

Els perills de l’ús de fulls de càlcul per a la gestió d’inventaris

Tot i que els fulls de càlcul poden ser útils per gestionar inventaris petits, es tornen molestos i propensos a errors quan es tracta d’inventaris més grans o complexos. Els fulls de càlcul també són propensos a errors humans, com ara fórmules incorrectes, cel·les sobreescrites i entrades fora de lloc. Confiar en fulls de càlcul per a la gestió d’inventaris pot conduir a nivells d’estoc, existències i retenció d’existències imprecises.

 

Conclusión

La gestió precisa de l’inventari és essencial per a empreses de tot tipus i mida. Mitjançant l’ús d’un programari eficaç de gestió d’inventaris, la racionalització de les operacions d’inventari i la simplificació de la gestió d’inventaris, podeu optimitzar els nivells d’estoc, minimitzar els costos i millorar la satisfacció del client. Les empreses productores tenen diferents requisits de gestió d’inventaris, mentre que una gestió eficient de l’inventari al detall pot evitar pèrdues i estalviar-vos diners. Finalment, és essencial evitar l’ús de fulls de càlcul per a la gestió d’inventaris per minimitzar errors i maximitzar l’eficiència.

LinkedIn
Facebook

Uneix-te al nostre butlletí per estar al dia