Search

4. Comandes

Pàgina de la llista de comandes

La pàgina Comandes llista totes les transaccions de la botiga de comerç electrònic connectada, detallant el número de comanda, la data, el nom del client i el país de destinació.

Pàgina de detall de la comanda

La pàgina de detalls de la comanda, o resum de la comanda, presenta tota la informació essencial associada a una comanda.