Search

4.1. Addició d’enllaços d’afiliació a productes

Per integrar els vostres enllaços d’afiliació amb els vostres productes, seguiu aquests senzills passos:

  1. Aneu a Configuració: cerqueu l’opció Configuració (Settings) al menú esquerre del tauler de Berri Connect.
  2. Seleccioneu Configuració del proveïdor (Vendor Settings): al menú desplegable, accediu a la configuració de cada proveïdor que hàgiu afegit. Dins d’aquesta configuració, cerqueu la pestanya Afiliats (Affiliate) .
  3. Trieu el vostre mètode d’enllaç d’afiliat: A la pestanya d’afiliats, decidiu si voleu aplicar un únic enllaç d’afiliació a tots els productes d’aquest proveïdor o si preferiu establir un enllaç únic per a cada producte individual.

Si utilitzeu enllaços d’afiliació únics per a cada producte, seleccioneu l’opció Cada producte té el seu propi enllaç d’afiliació i premeu Desa (Save).
A continuació, aneu a la llista de productes del proveïdor, on trobareu un espai designat per introduir els enllaços d’afiliació específics per a cada element.